flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Відповідно до підпункту 3.4.1 Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Кіровоградської області у новій редакції затвердженій рішенням зборів суддів Господарського суду Кіровоградської області від 08.05.2018 N 20 (з подальшими змінами) на розгляді справ про банкрутство спеціалізуються судді Бестаченко О.Л., Коваленко Н.М. та Колодій С.Б.

До вказаної спеціалізації віднести наступні категорії справ:

-          справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

-          справи про банкрутство та  справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство;

-          щодо грошових вимог кредитора до боржника;

-          щодо визнання недійсними правочинів (договорів), укладених боржником, з них:

-          спростування майнових дій боржника;

-          щодо стягнення заробітної плати;

-          щодо поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника;

-          щодо затвердження плану санації боржника;

-          щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута, з них:

-          про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна;

-          щодо діяльності арбітражного керуючого;

-          щодо усунення керівника боржника;

-          щодо затвердження або розірвання мирової угоди або визнання її недійсною;

-          щодо скасування арештів майна, звільнення активів боржника.

 

На розгляді справ у спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, справ у спорах, які виникають з корпоративних відносин спеціалізуються судді Коваленко Н.М., Поліщук Г.Б. та Колодій С.Б.

До вказаної спеціалізації віднести наступні категорії справ:

Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, з них:

-          щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок;

-          щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них:

-          щодо визнання торговельної марки добре відомою;

-          щодо комерційного найменування;

-          щодо права попереднього користування;

-          щодо авторських та суміжних прав, з них:

-          колективного управління майновими правами автора та суміжними правами.

Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них:

-          оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління;

-          визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них;

-          пов’язані з діяльністю органів управління товариства;

-          пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі;

-          визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав;

-          внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора;

Справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи

Справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі.

3.4.2. Всі інші категорії судових справ розподіляються в автоматичному режимі між усіма суддями, у тому числі суддів Поліщук Г.Б. та Бестаченко О.Л., крім суддів Коваленко Н.М. та Колодій С.Б. у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.