flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

На Кіровоградщині створення та розвиток господарського суду області беруть свій початок з 1939 року – з часу утворення самої області, коли при виконавчому комітеті Кіровоградської обласної Ради депутатів трудящих було засновано державний арбітраж.

На новостворений орган місцевого виконкому покладалися повноваження щодо вирішення майнових спорів між установами, підприємствами і організаціями, а також спорів, які виникали при укладанні договорів.

У  воєнний  період діяльність державного арбітражу було припинено, а 1944 року, відповідно  до  рішення  облвиконкому  №107 від 19 лютого, державний арбітраж поновив свою діяльність.

На засіданні виконкому Кіровоградської обласної Ради депутатів трудящих від 01.02.1944 – 04.02.1944 на посаду головного арбітра Кіровоградського держарбітражу був призначений Бевзюк Яків Антонович (1905 року народження, освіта нижча, член ВКП (б)).  На жаль, через довготривалу хворобу, на цій посаді він пропрацював недовго – через кілька місяців його не стало. Головним арбітром рішенням облвиконкому від 01.10.1944 року призначено  Орлову Софію Степанівну, яка раніше працювала народним суддею міста Кіровограда.

Державною штатною комісією при Раді Народних Комісарів УРСР був затверджений штат державного арбітражу при Кіровоградському облвиконкомі на 1944 рік у кількості шести чоловік: головний арбітр –    Бевзюк Я.А. (потім Орлова С.С.), арбітр – Бочаров М.М., юрисконсульт – Кулик Л.І., секретар – Вакуленко А.Г., друкарка –   Дубровінська Н.І.,  кур’єр-прибиральниця – Бєлявська Н.І.

У документах, що містяться у державному архіві області, знаходимо інформацію про перші розглянуті спори, які стосувались таких питань: недостачі тари, недопоставки, недоброякісності поставленої продукції, повернення майна, недостачі продукції та повернення коштів за неотриману продукцію. Всі справи, що надходили до держарбітражу, поділялись на позовні та переддоговірні спори і розділялись на такі категорії:

- спори щодо якості, комплектності та асортименту;

- спори, які стосувалися застосування цін, ставок та тарифів;

- кількісні недостачі;

- спори з розрахунків та інші.

Всього за 1944 рік було розглянуто 43 справи, а саме: одна справа – щодо кількісної недостачі відвантаженого брухту кольорового металу; дві справи – про порушення договірних строків з повернення тари; тринадцять справ – по розрахунках дебіторської заборгованості; двадцять сім справ –  інші спори (з яких: десять – з відібрання обладнання, п’ять – з відібрання сільгоспінвентаря).

Також було розглянуто два переддоговірні спори – з питань сплати бонусу, цін та забезпечення сировиною.

Сторони, які звертались до арбітражу, мали право оскаржувати рішення арбітра. Скарги передавали облвиконкому, а ті, в свою чергу, розглядали їх на засіданнях у термін від двох до трьох тижнів. Всього за 1944 рік було оскаржено рішення по п’яти справах, з них облвиконком відхилив скарги по чотирьох справах, а по одній справі рішення було змінено. Контроль за проходженням справ та оформлення рішень покладали на консультанта та державного арбітра який розглядав справу.

Для підвищення якості рішень і встановлення єдиної практики проводились виробничі наради та гурткові заняття з покращення юридичних знань. Держарбітраж у повоєнні роки відчував гостру необхідність у законодавчій літературі, яку придбати в Кіровограді було неможливо. Хоча і було зроблено передплату на  «Собрание законов и распоряжений правительства» та інші бюлетені, протягом трьох років (44, 45, 46 рр.) арбітраж цих видань не отримував.

З 1963 року штат державного арбітражу при Кіровоградському облвиконкомі Ради депутатів трудящих становив три чоловіки: головний арбітр (Біляєва Тамара Василівна), секретар, прибиральниця.

У січні 1964 року, на виконання постанови Ради Міністрів УРСР «Про реорганізацію державних арбітражів при  виконавчих комітетах обласних Рад депутатів трудящих УРСР»  від  28  серпня 1963 р., виконком облради реорганізував Кіровоградський обласний державний арбітраж. Такі зміни пов’язані з організацією в країні нового керівного органу – Ради народного господарства.

У 1966 році, відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР №1278 «Про структуру місцевих державних арбітражів УРСР» від 31 грудня 1965 р., виконком Кіровоградської обласної Ради створює державний арбітраж при виконавчому комітеті Кіровоградської обласної Ради депутатів трудящих та затверджує штат у кількості трьох чоловік: головного арбітра (Біляєвої Т.В.), державного арбітра і друкарки.

З 1983 року державний арбітраж при виконкомі обласної Ради депутатів трудящих стає самостійною організацією – державним арбітражем Кіровоградської області. Та не зважаючи на те, що законом 1979 року «Про Державний арбітраж СРСР» було визначено умови організації і порядок діяльності державного арбітражу, судовим органом він все ж не визнавався.

У документах постійного зберігання характеризується діяльність держарбітражу в 1983 році. Головним його завданням визнається активна участь при вирішенні спорів на підприємствах, організаціях, установах з метою дотримання соціалістичної законності та державної дисципліни при виконанні планових завдань і зобов’язань. Держарбітраж проводить роботу щодо сприяння в складанні довгострокових договорів, перевіряє зміст договорів, вилучає дублюючі умови та ті, що містять положення, які порушують законні права та інтереси сторін.

Така робота сприяє покращенню якості оформлення договорів та документів під час подачі позовних заяв до державного арбітражу. Проводиться узагальнення та вивчення спорів з найактуальніших категорій, а саме: переддоговірних; з недопоставки і порушення термінів поставки; щодо якості і комплектності; з недостачі; спори з розрахунків; про порушення термінів повернення тари; по безнарядному відпуску матеріальних цінностей та капітальному будівництву, інші категорії. Окремі, найбільш складні справи, обговорюються колегіально за участю всіх арбітрів, що сприяє виробленню єдиної думки.

За період з 1981 – 1986 рр. змін у структурі держарбітражу не відбулося. Штатна чисельність працюючих становить чотири особи: головний арбітр Біляєва Тамара Василівна, два держарбітра –  Радіонова Надія Михайлівна, Цись Алла Іванівна та друкарка Герман Лілія Миколаївна.

Економічні перетворення, формування ринкової економіки вказували на необхідність створення органу, який би вирішував конфлікти між господарюючими суб’єктами та був незалежним від законодавчої, представницької і виконавчої гілок влади.

З прийняттям Верховною Радою України 4 червня 1991 р. Закону України «Про арбітражний суд» державному арбітражу України надано статус органів судової влади. Відповідно до даного закону уперше на території України започатковано здійснення правосуддя з господарських справ спеціалізованими судовими установами.

Так, відповідно до Закону України «Про арбітражний суд» державний арбітраж Кіровоградської області реорганізовано в арбітражний суд Кіровоградської області, який має підпорядковуватись Вищому арбітражному суду України.

Визначено і основні завдання арбітражного суду Кіровоградської області, а саме: захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин; сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин; внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

У непростий час перетворень та кардинального реформування органів арбітражу, п'ятнадцять років (з січня 1987 року по січень 2002 р.) посаду головного арбітра та посаду голови арбітражного суду Кіровоградської області обіймав Баранець Микола Максимович. Указом Президента України від 20.05.1995 р. за вагомий внесок у зміцнення законності в сфері господарських відносин, високий професіоналізм Баранцю М.М., першому в області, присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Станом на 1 січня 1992 р. штат арбітражного суду Кіровоградської області налічував дев’ять працівників: голова арбітражного суду, заступник голови, три арбітри, провідний спеціаліст, спеціаліст II категорії, завідуючий канцелярією і друкарка.

У зв’язку з необхідністю поліпшення роботи арбітражного суду Кіровоградської області,  відповідно до наказу голови №77 від 17 листопада 1992 року, утворено три відділи.

Впродовж восьми років, у зв’язку із збільшенням кількості справ, що надходять до суду, штатна чисельність арбітражного суду Кіровоградської області збільшується, і, у 2000 році  становить вже 43 працівника. Окрім голови арбітражного суду   Баранця М.М. та заступника голови Міхеєвої Н.О. до суддівського складу входить 12 суддів: Балик Володимир Михайлович, Болгар Наталія Вікторівна,   Брайко Анатолій Іванович, Деревінська Любов Василівна,  Жак Владислав Володимирович, Змеул Олександр Анатолійович, Наливайко Євгенія Миколаївна, Скиба Григорій Миколайович, Семенова Інна Анатоліївна, Макаренко Тетяна Володимирівна, Шевчук Олена Броніславівна.

За 1998-2003 роки в назві та структурі арбітражного суду Кіровоградської області відбулися зміни. З метою реалізації заходів, щодо проведення судово-правової реформи, на виконання вимог передбачених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України», «Про арбітражний суд», а також Указом Президента України від 11 липня 2001 року №511 «Про утворення апеляційних судів та затвердження мережі господарських судів України», згідно наказу Вищого господарського суду України від 26 липня 2001 року №18 арбітражний суд Кіровоградської області перейменовано в Господарський суд Кіровоградської області. Законом України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року господарські суди визначені спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції.

Основним завданням Господарського суду Кіровоградської області як спеціалізованого суду стає законодавчий захист економічних прав та інтересів учасників господарських відносин, а також зміцнення законності загалом у цій сфері.

З січня 2002 року по квітень 2015 посаду голови Господарського суду Кіровоградської області займав Балик Володимир Михайлович. Під його керівництвом особлива увага надавалась організації діяльності суду, вибору найбільш оптимальних та ефективних методів виконання завдань, покладених на господарський суд Конституцією та законодавством України. У грудні 2004 року Балику В.М. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Для забезпечення належної якості правосуддя, правильного застосування чинного законодавства та дотримання встановлених процесуальних строків вирішення справ у суді було запроваджено відповідну спеціалізацію суддів, яка визначалась рішенням зборів суддів Господарського суду Кіровоградської області. Для цього, з урахуванням кількісних та якісних характеристик позовних заяв, що надходять на адресу суду, у господарському суді, до набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів», утворено шість спеціалізованих судових колегій з розгляду справ, а саме:

-  судова колегія з розгляду справ, пов’язаних із застосуванням податкового законодавства;

-   судова колегія з розгляду справ, які випливають із адміністративно-правових відносин, у тому числі справ, де однією із сторін є органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

-  судова колегія з розгляду справ про банкрутство;

-  судова колегія з розгляду справ, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності;

- судова колегія з розгляду справ, пов’язаних із укладанням, зміною, розірванням господарських договорів, застосуванням вексельного законодавства;

- судова колегія з розгляду справ, пов’язаних із застосуванням законодавства про власність, оренду, банки і банківську діяльність.

Після прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів», замість судових колегій, у суді запроваджено відповідну спеціалізацію суддів з розгляду:  справ, пов’язаних з державним регулюванням економічних відносин; справ у спорах між господарюючими суб’єктами; справ у господарських спорах, пов’язаних із захистом права на об’єкти інтелектуальної власності та які виникають у корпоративних відносинах; справ про банкрутство. Варто відзначити, що спеціалізація суддів також визначалась рішенням зборів суддів господарського суду.

Станом на 1 січня 2014 року чисельність працівників Господарського суду Кіровоградської області становила 82 одиниці, у тому числі 16 посад суддів (з них 2 – керівництво суду), 66 посад працівників апарату суду (помічники суддів, секретарі судового засідання та інші працівники). Функціонувало чотири відділи: загальний (канцелярія), організаційно-кадровий, фінансово-економічний та господарський.

В цей період посади суддів займали: Балик Володимир Михайлович, Болгар Наталія Вікторівна, Вавренюк Людмила Станіславівна,  Глушков Максим Сергійович, Деревінська Любов Василівна, Змеул Олександр Анатолійович, Кабакова Віта Григорівна, Коваленко Наталія Миколаївна, Колодій Світлана Борисівна, Макаренко Тетяна Володимирівна, Наливайко Євгенія Миколаївна, Поліщук Ганна Борисівна, Тимошевська Вікторія Вікторівна, Шевчук Олена Броніславівна.

Згідно з редакцією Закону України «Про судоустрій і статус суддів» №2453-VI від 07 липня 2010 року голова місцевого суду обирався строком на два роки. Так, у вересні 2015 року, зборами суддів Господарського суду Кіровоградської області, шляхом таємного голосування, на посаду голови Господарського суду Кіровоградської області було обрано суддю Вавренюк Людмилу Станіславівну, а на посаду заступника голови Господарського суду Кіровоградської області – суддю Колодій Світлану Борисівну, строком на два роки.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  №1402-VII від 02 червня 2016 року (далі за текстом – Закон), який є чинним на сьогоднішній день, голова місцевого суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді,  шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у відповідному суді. 

Згідно з приписами норм Закону у вересні 2017 року зборами суддів господарського суду обрано строком на три роки суддю Вавренюк Людмилу Станіславівну на посаду голови Господарського суду Кіровоградської області  та суддю Колодій Світлану Борисівну - на посаду заступника голови Господарського суду Кіровоградської області.

У серпні 2019 року, зборами суддів господарського суду, шляхом таємного голосування, обрано строком на три роки суддю Колодій Світлану Борисівну на посаду голови Господарського суду Кіровоградської області  та суддю Кабакову Віту Григорівну - на посаду заступника голови Господарського суду Кіровоградської області.

Господарський суд Кіровоградської області укомплектований професійними  кадрами. У складі суддівського корпусу висококваліфіковані та віддані справі судді, які використовуючи свій досвід, здібності та вміння, результативно працюють на ниві зміцнення законності та правопорядку у сфері господарських відносин області.

Позитивні висновки про діяльність суду також зроблено за результатами проведених анонімних опитувань представників учасників судового процесу, відвідувачів господарського суду. Протягом декількох років поспіль діяльність Господарського суду Кіровоградської області має високу оцінку відвідувачів суду, що є результатом щоденної роботи адміністрації суду, суддів та працівників апарату суду.

У більшості респонденти відзначають професіоналізм, досвідченість, відповідальність суддівського корпусу суду, працівників апарату.

Загалом ефективне управління, планування роботи, проведення моніторингу і контролю за діяльністю суду та постійна мотивація працівників суду щодо культури обслуговування відвідувачів направлено на підвищення рівня довіри громадян до судової установи та доступності судової системи.

Анкетування у суді проводиться систематично з 2011 року. Постійне аналізування думки відвідувачів, щодо організації роботи суду, допомагає не лише встановити реальну картину організації діяльності Господарського суду Кіровоградської області, а й сприяє пошуку нових напрямів її удосконалення.

З метою побудови правового діалогу між судовою владою та суспільством, а також задля укріплення довіри до судової гілки влади двічі на рік Господарським судом Кіровоградської області проводяться Дні відкритих дверей. У зв’язку з чим, до суду запрошуються школярі, студенти та всі бажаючі прийняти участь у даному заході.

Ефективну діяльність Господарського суду Кіровоградської області як установи, яка забезпечує функціонування судової влади, налагоджено завдяки його внутрішній структурі. Для всебічного забезпечення роботи суду щодо вирішення господарських спорів та виконання покладених на суд інших завдань функціонує апарат суду до складу якого входять: керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, помічник голови суду, помічник заступника голови суду, помічники суддів, секретарі судового засідання, судові розпорядники, секретар приймальні суду.

Також до апарату суду входить п’ять відділів: управління персоналом; фінансово-економічний; інформаційно-аналітичного забезпечення, судової статистики та контролю; загальний (канцелярія);  організаційного забезпечення та управління державним майном.

У період  з вересня 2016 року по вересень 2017 року шістьох суддів Господарського суду Кіровоградської області, а саме: Балика Володимира Михайловича, Болгар Наталію Вікторівну,  Змеула Олександра Анатолійовича, Деревінську Любов Василівну, Наливайко Євгенію Миколаївну, Шевчук Олену Броніславівну звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

На сьогодні чисельність працівників Господарського суду Кіровоградської області становить 71  штатну одиницю, у тому числі 11 посад суддів, 35 - державних службовців, 13 – працівників патронатної служби, 12 – інших працівників. Разом з тим, станом на початок грудня 2019 року фактична чисельність суддів та працівників апарату - 60 працівників, з яких: 9 суддів, 31 державний службовець, 10 працівників патронатної служби, 10 – інших працівників.

Посади суддів займають:

Колодій Світлана Борисівна – голова Господарського суду Кіровоградської області;

Кабакова Віта Григорівна – заступник голови Господарського суду Кіровоградської області;

Бестаченко Олена Леонідівна;

Вавренюк Людмила Станіславівна

Глушков Максим Сергійович;

Коваленко Наталя Миколаївна;

Макаренко Тетяна Володимирівна;

Поліщук Ганна Борисівна;

Тимошевська Вікторія Вікторівна.

З метою раціональної організації роботи і забезпечення належної якості розгляду відповідних категорій судових справ, які підлягають розподілу між суддями, рішенням зборів суддів Господарського суду Кіровоградської області починаючи, з жовтня 2017 року, визначено спеціалізацію суддів з розгляду справ про банкрутство, справ у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності та справ у спорах, які виникають з корпоративних відносин.

Однак, рішенням зборів суддів Господарського суду Кіровоградської області від 08 листопада 2019 року, з метою забезпечення рівномірного навантаження при розподілі судових справ за принципом випадковості, скасовано спеціалізацію суддів Господарського суду Кіровоградської області з 02 січня 2020 року.

Для  належної організації судової діяльності та виконання інших покладених на суд завдань, робота суду постійно планується, що дає можливість визначити строки проведення заходів, конкретних виконавців та здійснювати контроль за своєчасністю і якістю їх виконання.

Після прийняття Закону  України «Про судоустрій і статус суддів» було внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України. Так, з 01.01.2011 року у Господарському суді Кіровоградської області функціонує автоматизована система документообігу, що забезпечує розподіл справ між суддями з дотриманням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді.

З метою підтримки високого рівня компетенції у господарському суді постійно проводяться навчання суддів  та працівників апарату.

Варто зазначити, що у Господарському суді Кіровоградської області, велика увага приділяється створенню належних умов праці. На сьогодні робочі місця суддів і працівників апарату суду обладнано персональними комп’ютерами, підключеними до локальної мережі. В 5-ти залах судового засідання встановлено технічні засоби фіксування судового процесу, у тому числі у тому числі, два з них – обладнані системами відеоконференцзв’язку. Створено бібліотечний фонд, який у повному обсязі забезпечує потреби суддів і працівників апарату в юридичній літературі. У приміщенні суду встановлено «Інформаційний кіоск», що надає можливість учасникам судового процесу отримати інформацію про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь.

З 2003 року запроваджено пропускний режим до приміщення, встановлено систему охоронної сигналізації та камери телеспостереження. Охорона всього приміщення господарського суду та кожного кабінету окремо здійснюється за допомогою сигналізації, підключеної до пульту централізованої охорони.

У Господарському суді Кіровоградської області постійно збільшується і модернізується набір послуг, які надаються електронними каналами. Не останнє місце тут посідає веб-ресурс суду, на якому систематично, враховуючи інтереси в отриманні тієї чи іншої інформації відвідувачами та учасниками судового процесу, поповнюються новими матеріалами рубрики.

Також у суді в порядку, встановленому процесуальним законом, відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» діє система відеоконференцзв’язку, за допомогою якої учасники судового процесу можуть брати участь у судовому засіданні. Так, Господарським судом Кіровоградської області за 2018 рік проведено 362 судових засідання в режимі відеоконференції з іншими судами, а на початок грудня 2019 року таких засідань налічується 494.

Виконуючи свої завдання з вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання усіх форм власності, господарський суд зміцнює законність в економічній сфері області. Діяльність суддів та працівників апарату Господарського суду Кіровоградської області спрямована на постійне удосконалення методів своєї роботи та підвищення авторитету судової системи в цілому у державі.