flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                                  Додаток №5

                                                                                                                                                                                               до Положення про забезпечення доступу

                                                                                  до публічної інформації у Господарському

                                                                                                                                                                             суді Кіровоградської області

 

Порядок

взаємодії господарського суду Кіровоградської області

з представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія Господарського суду Кіровоградської області (далі – Суд) із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат Господарського суду Кіровоградської області, Положення про прес-службу Господарського суду Кіровоградської області та цього Порядку.

2. Організація роботи із взаємодії Суду з представниками ЗМІ покладається на керівника апарату суду та виконавців згідно його резолюції за погодженням голови суду.

3. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ – за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

Про розгляд судової справи у закритому засіданні виноситься ухвала. Закритий судовий розгляд допускається у випадках необхідності охорони державної, комерційної або банківської таємниці, а також за умови задоволення клопотання сторони з обґрунтованою вимогою про конфіденційний розгляд справи.

4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис.

5. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

Представники ЗМІ, як і інші особи присутні у судовому засіданні, за непідкорення розпорядженню головуючого чи порушення порядку під час судового засідання, вчинення дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи у Суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відповідних списків керівником апарату суду.

7. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі. Якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання взяти участь у заході, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбуватиметься захід, відповідальна особа Суду на цій підставі та з поясненням причини може припинити акредитацію представників ЗМІ та їх допуск до приміщення Суду.

8. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (урочисті збори, прес-конференції, міжнародні зустрічі, круглі столи тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду відповідної інформації.

9. Представники ЗМІ повинні дотримуватись порядку допуску осіб до приміщення Суду, затвердженого наказом голови суду в Правилах пропуску осіб до приміщення Господарського суду Кіровоградської області, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення.

10. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається,  здійснює керівник апарату суду.

11. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.

12. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.

13. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності Суду готують у межах своєї компетенції керівник апарату суду або начальники структурних підрозділів апарату суду за підписом голови суду.

14. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.