flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             наказом голови суду

                                                                           № 46 від 23.07.2012

                                                                                    (в редакції наказу голови

                                                                                   суду від 05.01.2021 № 4)

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

 1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року
  № 2939-VI (надалі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (із наступними змінами) визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11-ої сторінки), які надаються запитувачам інформації Господарським судом Кіровоградської області (надалі - Суд).
 2. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
 1. Особа, відповідальна за підготовку інформації на запит (надалі – відповідальна особа), у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою фінансово-економічний відділ Суду:
 1. Фінансово-економічний відділ Суду на підставі отриманої службової записки відповідальної особи, здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції і оформляє рахунок за формою, відповідно до додатку 2 до цієї Інструкції  та упродовж одного робочого дня передає його відповідальній особі.

Відповідальна особа надає запитувачу перші 10 сторінок безкоштовно та одночасно повідомляє його про порядок сплати фактичних витрат на копіювання чи друк документів та надсилає рахунок у строк, визначений законодавством для надання відповіді на запит.

 1. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними у рахунку.
 2. У разі надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації, не пізніше наступного робочого дня, фінансово-економічний відділ повідомляє службовою запискою відповідальну особу, про вказане із зазначенням дати надходження коштів на рахунок суду.
 3. Після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання чи друк документів, відповідальна особа, протягом трьох робочих днів, надсилає копії документів за запитом.
 4. У разі ненадходження протягом 20 робочих днів коштів на рахунок Суду за фактичні витрати на копіювання чи друк документів, фінансово-економічний відділ, не пізніше наступного робочого дня, повідомляє службовою запискою відповідальну особу про вказане.
 5. У випадку повної або часткової відмови запитувача від оплати надісланого йому Судом рахунку, відповідальна особа робить на Запиті позначку про відмову запитувача в отриманні відповіді на запит на публічну інформацію.

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 робочих днів, від дати надіслання запитувачу рахунку, коштів на рахунок суду.

Копії документів на запит не надаються, у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.   

 

Додаток 1

 

Додаток 2

Надавач  послуг:                 Господарський суд Кіровоградської області   

Реєстраційний рахунок:       UA178201720313271002204002667 Держказначейська   

                                          служба  України, м. Київ

МФО банку:                         820172         

Код ЄДРПОУ:                       03499951 

Платник:                _____________________________________________________

                             _____________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від  ____    ________________ 20 ____ року

 

 

Всього до сплати:  _____________________________________________________________

                                                                        (сума прописом)

 

Рахунок дійсний протягом 20 днів від дати його видачі.

Голова  суду   ___________________          Начальник фінансово-    ____________________

                                                                  економічного відділу