flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

  1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (надалі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації господарським судом Кіровоградської області (надалі - суд).
  2. Особа, відповідальна за підготовку інформації на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою фінансово-економічний відділ суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
  3. Фінансово-економічний відділ суду на підставі отриманої службової записки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими згідно з додатком 1 до цієї Інструкції і оформляє рахунок за формою відповідно до додатку 2 та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку надання інформації протягом двох робочих днів, передає його особі, відповідальній за підготовку інформації на запит для надання його запитувачу інформації.

Особа відповідальна за підготовку інформації на запит повідомляє заявника про порядок сплати фактичних витрат та їх розмір у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

  1. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними у рахунку.
  2. Після надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації, фінансово-економічний відділ повідомляє службовою запискою особу, відповідальну за підготовку інформації на запит із зазначенням дати надходження коштів на рахунок суду.
  3. Після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання чи друк документів здійснюється надіслання копій документів за запитом.
  4. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати послуг, пов’язаних з наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку коштів на реєстраційний рахунок суду, про що фінансово-економічний відділ повідомляє службовою запискою особу, відповідальну за підготовку інформації на запит.

Додаток 1

 

Додаток 2

Надавач  послуг:                 Господарський суд Кіровоградської області   

Реєстраційний рахунок:       UA178201720313271002204002667 Держказначейська   

                                          служба  України, м. Київ

МФО банку:                         820172         

Код ЄДРПОУ:                       03499951 

Платник:                _____________________________________________________

                             _____________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від  ____    ________________ 20 ____ року

 

 

Всього до сплати:  _____________________________________________________________

                                                                        (сума прописом)

 

Рахунок дійсний протягом 20 днів від дати його видачі.

Голова  суду   ___________________          Начальник фінансово-    ____________________

                                                                  економічного відділу