flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Система обліку та види інформації, що знаходяться у володінні суду

19 червня 2023, 11:53

На виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 №2939-VI (із подальшими змінами і доповненнями) (надалі за текстом – Закон), а також наказу голови Господарського суду Кіровоградської області №12 від 22.01.2014, з метою здійснення належної реєстрації запитів про доступ до публічної інформації не лише в електронному вигляді, а й на паперовому носії, для ведення систематичного обліку запитів про доступ до публічної інформації та інформації, що підлягає оприлюдненню Господарським судом Кіровоградської області, загальним відділом (канцелярією) господарського суду ведуться Журнал реєстрації заяв, запитів про доступ до публічної інформації та Журнал реєстрації інформації, що підлягає оприлюдненню Господарським судом Кіровоградської області.

Окрім того, для належного зберігання запитів про доступ до публічної інформації, відповідей на них, а також інформації про діяльність Господарського суду Кіровоградської області, що підлягає оприлюдненню, Господарським судом Кіровоградської області заведено справи "Листування про розгляд заяв, запитів про доступ до публічної інформації" та "Інформація, що підлягає оприлюдненню Господарським судом Кіровоградської області". Так, вищезазначені справи зберігаються в загальному відділі (канцелярії) Господарського суду Кіровоградської області.

Порядок приймання, реєстрації, обліку, проходження, оформлення, контролю виконання, підготовки відповідей, відправлення, використання, передачі в архів на зберігання документів в господарських судах України здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року № 814 (надалі – Інструкція).

Робота із запитами на інформацію в Господарському суді Кіровоградської області ведеться відповідно до Закону та Інструкції.

Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймає і реєструє загальний відділ (канцелярія) в автоматизованій системі документообігу суду.

Відповідь на запит на інформацію надається на адресу, вказану запитувачем, та у запитуваній формі.

Загальне керівництво службою діловодства та контроль за станом діловодства у суді здійснює керівник апарату суду.

Організація діловодства та контроль за додержанням встановлених правил роботи з документами в підрозділах апарату суду покладаються на керівників цих підрозділів.