flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи)

19 червня 2023, 11:36

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи)

Господарський суд Кіровоградської області
вул. В'ячеслава Чорновола, 29/32,
м. Кропивницький, 25022 

(назва юридичної особи, об'єднання громадян)
адреса місця розташування:
___________________________________________
___________________________________________
e-mail:_____________________________________
телефон:___________________________________
факс:______________________________________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
 

 Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію"  

ми б хотіли отримати

інформацію про (загальний

опис інформації) 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

або 
 

вид, назва, реквізити чи зміст

документа, щодо якого

робиться запит (якщо

відомо)        

      

                       

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                 


            Прошу надати відповідь (один варіант підкреслити):
поштою                                        електронною поштою                                      факсом


           Ознайомлений (-а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок ______________(підпис).
                                                                                                                               

 

"____" ______________ 20___ року          ____________                ______________________
                   (дата)                                                             (підпис)                          (прізвище, ініціали)