flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік документів у Господарському суді Кіровоградської області, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію

19 червня 2023, 11:31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови   

Господарського суду

Кіровоградської області

від 02.07.2019 №62

 

ПЕРЕЛІК

документів у Господарському суді Кіровоградської області, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію

   

1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує обов’язки голови суду) та керівника апарату суду, яким присвоюється гриф обмеження доступу “Для службового користування”.

4. Звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

5. Журнал обліку та видачі печаток, штампів.

6. Журнали обліку бланків суворої звітності.

7. Внутрівідомча службова кореспонденція, акти, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності суду або здійсненням контрольних функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішення (за умови дотримання сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”).

8. Документи з питань технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, в тому числі ті, в яких містяться логіни, паролі, IP адреси.

9. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

10. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

11. Дисциплінарні справи державних службовців, які займають категорії “Б” і “В” у суді, відомості, які містять матеріали службових розслідувань.

12. Договори та документи претензійно-позовного характеру, які мають гриф обмеження  доступу “Для службового користування”, крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.

13. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

14. Відомості про виконання законів, нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

15. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Господарським судом Кіровоградської області.

16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.

17. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб на особливий період.

18. Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис на особливий період.

19. Відомості про заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо забезпечення діяльності судів в особливий період.

20. Відомості про організацію оповіщення, управління та зв’язку, порядок переведення Господарського суду Кіровоградської область на режим роботи в умовах особливого періоду.

21. Інші документи і відомості, які містять таємну, конфіденційну або з обмеженим доступом інформацію за рішенням Комісії з питань роботи зі службовою інформацією в Господарському суді Кіровоградської області.